İSTİFHAM EDATLARI


İSTİFHAM EDATLARI
Gr: Arabçada: E, men, keyfe, ma

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.